გაზეთებიდათვალიერებაძიება
დეზიდერატა
გაზეთების ჩამონათვალი, რომელთაც შეიძენს ბიბლიოთეკა.
დაგვიკავშირდით

Собеседник

Москва, 1986-1991

სულ 28 ნომერიწლები - ნომრები

1986:10, 12
1987:2-3, 8, 45, 51
1988:32-33
1989:8-9, 19-27
1990:4, 13, 29-30, 32, 36
1991:25, 34
შენიშვნა: ნაჩვენებია მხოლოდ ის წლები, რომლის ორი ან მეტი ნომერი უკვე არსებობს ბიბლიოთეკაში და ნომრებს შორის დანაკლისია.