გაზეთებიდათვალიერებაძიება
დეზიდერატა
გაზეთების ჩამონათვალი, რომელთაც შეიძენს ბიბლიოთეკა.
დაგვიკავშირდით

Книжное обозрение

Москва, 1967-1991

სულ 18 ნომერიწლები - ნომრები

1979:48
1981:11, 36-39
1982:31-35
1984:31-32, 50
1985:29
1986:29, 35
1990:21
შენიშვნა: ნაჩვენებია მხოლოდ ის წლები, რომლის ორი ან მეტი ნომერი უკვე არსებობს ბიბლიოთეკაში და ნომრებს შორის დანაკლისია.