გაზეთებიდათვალიერებაძიება
დეზიდერატა
გაზეთების ჩამონათვალი, რომელთაც შეიძენს ბიბლიოთეკა.
დაგვიკავშირდით

Советская Аджария

Батуми, 1963-1990

სულ 144 ნომერიწლები - ნომრები

1963:98, 103, 183
1964:22, 26, 127
1965:31, 41, 48, 62, 87, 100
1966:11, 13
1967:108-127, 220
1968:176, 213
1969:150, 214
1971:43, 64, 98, 112, 119, 231
1972:45
1973:44, 215
1974:112
1975:165
1976:19, 92
1977:187, 190
1978:93
1979:46, 49, 101, 118, 137, 189-209
1980:72-73, 88
1981:17-18, 101, 115
1982:63, 161
1983:28, 175
1984:42, 203, 213
1985:127, 133, 139, 151, 166, 191, 203-204, 220, 222, 225, 237
1986:55, 76, 106, 248
1987:45, 51, 66-74, 112-113
1988:3, 26, 48, 72, 125, 143
1989:4, 62, 84-85, 152, 196, 204, 246
1990:23, 56, 167, 176, 193, 199
შენიშვნა: ნაჩვენებია მხოლოდ ის წლები, რომლის ორი ან მეტი ნომერი უკვე არსებობს ბიბლიოთეკაში და ნომრებს შორის დანაკლისია.