გაზეთებიდათვალიერებაძიება
დეზიდერატა
გაზეთების ჩამონათვალი, რომელთაც შეიძენს ბიბლიოთეკა.
დაგვიკავშირდით

სულ 25 ნომერიწლები - ნომრები

1999:8, 22, 34
2000:32
2001:7, 16, 23-25, 27-29, 35-37, 39-40
2002:25
2003:19
2004:5, 24
2005:20
2006:3, 12
2018:32
შენიშვნა: ნაჩვენებია მხოლოდ ის წლები, რომლის ორი ან მეტი ნომერი უკვე არსებობს ბიბლიოთეკაში და ნომრებს შორის დანაკლისია.