გაზეთებიდათვალიერებაძიება
დეზიდერატა
გაზეთების ჩამონათვალი, რომელთაც შეიძენს ბიბლიოთეკა.
დაგვიკავშირდით

მართალი გაზეთი

თბილისი, 2000-2004

სულ 10 ნომერიწლები - ნომრები

2001:4, 10, 13, 16, 23, 26, 35, 44-45, 56
შენიშვნა: ნაჩვენებია მხოლოდ ის წლები, რომლის ორი ან მეტი ნომერი უკვე არსებობს ბიბლიოთეკაში და ნომრებს შორის დანაკლისია.