გაზეთებიდათვალიერებაძიება
დეზიდერატა
გაზეთების ჩამონათვალი, რომელთაც შეიძენს ბიბლიოთეკა.
დაგვიკავშირდით

ოქტომბრის გზით

ბათუმი (1965–1971); ხელვაჩაური (1971-1990), 1965-1972

სულ 212 ნომერიწლები - ნომრები

1966:2, 7, 51, 63-75, 77, 86, 109, 116, 120-121, 127-129, 131, 138
1967:15, 62-63, 72
1968:9, 12, 19-21, 51, 58-62, 103-114, 129-130, 139, 143-144
1969:5, 14-25, 31, 38, 59, 72, 74-75, 77, 101, 107, 122, 126, 132, 140-141, 151
1970:32
1971:38, 76, 131
1972:20, 22, 34, 65, 86
1973:141
1974:8-10, 30, 104, 146
1975:13, 27, 35, 102-114
1976:10, 19, 24, 26-37, 47, 64
1977:8, 39-40, 104
1978:30
1979:63, 74, 141, 146-147
1980:36, 41, 45, 66, 138
1981:85, 121, 129, 149
1982:14, 20, 32, 40, 52-64, 83-84, 116-117
1983:6, 13, 88
1984:21, 154
1986:60, 70, 76, 142
1987:151
1988:9, 29, 32-33, 36, 51, 97, 115, 125, 130-131, 133, 135, 138, 140, 146, 151
1989:24, 27, 31, 34, 62, 66-67, 119, 138
შენიშვნა: ნაჩვენებია მხოლოდ ის წლები, რომლის ორი ან მეტი ნომერი უკვე არსებობს ბიბლიოთეკაში და ნომრებს შორის დანაკლისია.