გაზეთებიდათვალიერებაძიება
დეზიდერატა
გაზეთების ჩამონათვალი, რომელთაც შეიძენს ბიბლიოთეკა.
დაგვიკავშირდით

ხულო

დაბა ხულო, 1990-

სულ 65 ნომერიწლები - ნომრები

1991:85, 89
1992:41-43, 56-57, 59
1993:4, 8, 11-13
1996:3-12
1997:3-7
1999:10, 25
2002:20, 33-34
2003:10, 13-14, 17-23, 26, 35-36
2005:2-12
2010:30-31
2013:18, 20-22
2014:5-6
შენიშვნა: ნაჩვენებია მხოლოდ ის წლები, რომლის ორი ან მეტი ნომერი უკვე არსებობს ბიბლიოთეკაში და ნომრებს შორის დანაკლისია.